Villkor / Information

Villkor

Läs om våra försäljningsvillkor som omfattar hela köpet.

GDPR

Läs om GDPR och om hur
vi  arbetar med GDPR
genom hela företaget.

Regelverk

Läs mer om hur reglerna för kameraövervakning fungerar idag.

IP-klasser

Läs mer om de olika skyddsklasser som våra produkter uppnår.