INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

DU SOM KUND TILL POLARVARG SKA ALLTID KUNNA KÄNNA DIG TRYGG I ATT VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta vill vi på Polarvarg informera om bl.a. hur vi hanterar dina personuppgifter och varför. Polarvarg behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av dessa avtal. Behandling sker också i direktmarknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler och regler som är specifika för finansiell verksamhet t.ex. regler om hantering av penningtvättsfrågor. Behandlingen av personuppgifterna kan även ske hos andra bolag som utgör biträden till Polarvarg. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd.

Behandlas dina personuppgifter av Polarvarg har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Polarvarg behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad. GDPR påverkar inte den relation du har/ vill ha till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter. Mer information om Polarvarg's behandling av personuppgifter kan komma att publiceras på vår webbplats. Nedan hittar du också information om vart du vänder dig med klagomål. Har du frågor om Polarvarg's personuppgiftshantering, är du välkommen att kontakta oss på info@polarvarg.se (Skriv gärna ämnesrubrik med 'Personuppgift').