Regelverk (Privat/Företag)

Kameraövervakningslagen i korthet

Väldigt förenklat kan man säga att lagen om kameraövervakning säger att det är tillåtet att utan tillstånd kameraövervaka sin privatbostad – både inomhus och utomhus – så länge man;
1.     upplyser om att platsen är kameraövervakad, och
2.     under förutsättning att kameran inte är riktad så att den filmar utanför den egna tomten.

De flesta av Polarvargs övervakningsprodukter är enkla att ställa in, vilket gör det lättare att övervaka tomten utan att bryta mot lagen eller inkräkta på grannens integritet.

Vill du övervaka ett företag, en verksamhet, en arbetsplats eller exempelvis allmänna utrymmen i ett flerbostadshus blir det lite mer komplext. I vissa fall räcker det med en anmälan till länsstyrelsen om att man installerat övervakning, andra fall kräver ett tillstånd som man måste ansöka om, och i ytterligare andra fall får man inte alls övervaka.

Skyltning behövs i de olika orsakerna till kameraövervakning och har samtidigt en avskräckande effekt. Enligt Brottsförebyggande rådet är tydlig skyltning nödvändig för att kameraövervakningen ska ha någon brottsförebyggande effekt och som innehåller en förklaring om varför den pågår. I samtliga produkter från Polarvarg medföljer stickers för skyltning.


Observera att texten på den här webbplatsen är en sammanfattning och är tänkt att ge en överblick över gällande regelverk, men det är alltid den enskildes skyldighet att hålla sig informerad om aktuella lagar och regler.